Tải Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – PGS.TS. Trần Kim Dung

106
Đang tải...
quan-tri-nguon-nhan-luc

Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực

  • Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Dung
  • Thể Loại: Kinh Tế – Marketing
  • Tổng số trang: 497 trang
  • NXB: Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố HCM
  • Định dạng Ebook: PDF, EPUB, MOBI, PRC

                                 
Mua Sách
Download Ebook
Mua Sách

              Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé!!!

 

Download Ebook

                        Các bạn hãy chọn định dạng để tải về nhé!!!

Giới Thiệu Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Các nhà quản lý đều nhận thức được rằng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management – HRM), là một chức năng chiến lược. Đóng một vai trò cực kỳ quan trọng chi phối sự thành công của công ty. HRM không còn là một dịch vụ bị hạn chế, hay một đơn vị gây khó chịu cho nhân viên nữa. HRM năng động trong cách lập biểu đồ tiến trình chiến lược. Mà một công ty cần phải thực hiện để giữ được ưu thế cạnh tranh, đạt năng suất và hiệu quả cao.

Xem Thêm:

Giống như những ấn bản trước đây, ấn bản thứ 11 này giải thích về các định hướng quản lý. Tức là HRM được nhìn nhận là có liên quan đến các quản lý trong mỗi đơn vị, dự án, đội nhóm. Các giám đốc luôn luôn đối mặt với những vấn đề, những thách thức và những quyết định nhân sự. Mỗi giám đốc phải đóng vai trò của một người giải quyết, và chẩn đoán các vấn đề nhân sự. Có thể ứng dụng khéo léo các khái niệm, quy trình, mô hình, công cụ và phương pháp HRM.

Cuốn sách này tập trung vào quy trình ứng dụng HRM trong các tổ chức quản lý, và tình huống thực tế. Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa thực tại, sự hiểu biết và tư duy phê phán. Là những đề tài cơ sở được trình bày trong mỗi phần của cuốn sách này.

Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Rõ ràng, quản lý nhân sự là cần thiết đối với tất cả tổ chức. Trọng tâm của nó là người lao động. Và người lao động chính là nhân tố sống còn của các công ty. Nếu không có họ – những người lao động. Thì công ty không cần phải có các hệ thống máy tính, kế hoạch tiền lương, tuyên bố chiến lược, hoạch định hay quy trình chiến lược. Bởi vì các hoạt động quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhiều người lao động. Nên công ty cần phải điều chỉnh những hoạt động trên một cách tinh tế. Thực thi một cách phù hợp và quản lý một cách liên tục, để đạt được những kết quả như mong muốn.

HRM nhấn mạnh đến yếu tố con người trong các môi trường làm việc và mối quan tâm của nó là, làm sao cho nhân sự trong công ty đều cảm thấy hạnh phúc và sung túc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here