Tải Ebook Lão Tử Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê

113
Ebook Lão Tử Đạo Đức Kinh

Ebook Lão Tử Đạo Đức Kinh

  • Tác giả:  Nguyễn Hiến Lê
  • Thể Loại: Văn Hóa – Tôn Giáo
  • Trang: 230 trang
  • NXB: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố HCM
  • Định dạng Ebook: PDF, EPUB, MOBI
[kkstarratings]

                                 
Mua Sách
Download Ebook
Mua Sách

           Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé!!! 

Download Ebook

Giới Thiệu Sách Lão Tử Đạo Đức Kinh

Theo các học giả Trung Hoa gần đây cho rằng: Lão sinh sau Khổng, Mặc, trước Mạnh; và bộ Đạo đức kinh xuất hiện sau Luận ngữ. Vào thế kỉ thứ IV hay thứ III, trước Tây lịch, do môn sinh của Lão tử chép lại lời thầy; tuy có khoảng mười chương của người đời sau thêm vào, nhưng tư tưởng vẫn là nhất trí.

Lão tử là triết gia đầu tiên của Trung Quốc luận về vũ trụ. Ông có một quan niệm tiến bộ, vô thần về bản nguyên của vũ trụ mà ông gọi là Đạo. Ông lại xét tính cách và qui luật của Đạo, dùng những qui luật đó làm cơ sở cho đạo ở đời và đạo trị nước, tức cho một nhân sinh quan và một chính trị quan mới mẻ. Do đó mà học thuyết của ông hoàn chỉnh nhất, có hệ thống nhất thời Tiên Tần.

Đạo Ở Đời

Ông tặng cho hậu thế những tư tưởng bình đẳng, tự do, trọng hoà bình, không tranh giành nhau mà khoan dung với nhau (dĩ đức báo oán). Trở về tự nhiên, sống thanh tịnh. Trở về tự nhiên theo ông không phải là trở về thời ăn lông ở lỗ, sống bằng săn bắn và hái trái cây, mà trở về buổi đầu thời đại nông nghiệp, thời bộ lạc, có tù trưởng nhưng tù trưởng cũng sống như mọi người khác, không can thiệp vào đời sống của dân. Nước thì nhỏ mà dân ít; các nước láng giềng trông thấy nhau, nghe được tiếng chó sủa, tiếng gà gáy của nhau mà dân các nước không qua lại với nhau, có thuyền có xe mà không ngồi, dùng lối thắc dây thời thượng cổ mà không có chữ viết.

Sách Lão Tử Đạo Đức Kinh

Thời đó có thể là thời Nghiêu Thuấn, mà tất cả các triết gia thời Tiên Tần đều cho là hoàng kim thời đại. Dĩ nhiên nhân loại không lùi lại như vậy được. Đọc Lão tử chúng ta chỉ nên nhớ rằng: ông muốn cứu cái tệ đương thời là đời sống đã phúc tạp quá, từ kinh tế tới lễ nghi, chính trị, tổ chức xã hội; con người đã gian tham, xảo trá nhiều, do đó mà loạn lạc, nghèo khổ.

Học thuyết của ông bổ túc cho học thuyết của Khổng: nén bớt tinh thần hăng hái hữu vi, quá thực tiễn của Khổng. Hiện nay người phương Tây chán nản nền văn minh cơ giới; sản xuất để tiêu thụ rồi tiêu thụ để sản xuất; muốn trở lại đời sống thiên nhiên, giản dị, nên Đạo đức kinh lại được nhiều người đọc. Nhưng các chính trị gia không ai theo bài học của ông cả; tôi nghĩ những câu như: “Càng ban nhiều lệnh cấm thì dân càng nghèo” . “Can thiệp vào việc dân nhiều quá thì dân sẽ trá nguỵ, chống đối”  rất đáng cho họ suy ngẫm”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here