Tải Ebook Dược Điển Việt Nam – NXB Y HỌC

118
duoc-dien-viet-nam

Ebook Dược Điển Việt Nam

  •  Tác giả: NXB Y HỌC
  •  Thể Loại:   Y Học – Sức Khỏe
  •  Trang: 1492 trang
  •  NXB: NXB Y HỌC
  •  Định dạng Ebook: PDF

                               
Mua Sách
Download Ebook
Mua Sách

                  Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé!!!

Download Ebook

                             Các bạn hãy chọn định dạng để tải về nhé!!!

Giới Thiệu Sách Dược Điển Việt Nam

Hội đồng Dược điển Việt nam được thành lập từ năm 1963, và lần xuất bản thứ nhất vào năm 1971, cuốn sách lần xuất bản thứ hai vào năm 1990, lần xuất bản thứ ba và nay là lần xuất bản thứ tư. Trong hơn 45 năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển. Cuốn sách đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thuốc. Đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Xem Thêm:

Cuốn sách là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc. Là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo đảm. Và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Sách Dược Điển Việt Nam

Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia. Chiến lược phát triển ngành Dược và Luật dược đã được ban hành. Bộ y tế, hội đồng, các đơn vị trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Cuốn sách lần xuất bản thứ tư theo quy định taị Luật tiêu chuẩn và Quy chuản kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật Dược.

Cuốn sách lần xuất bản thứ tư đã được biên soạn một cách khoa học, công phu. Theo một quy trình thống nhất, kết hợp xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành. Và bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn thuốc mới đảm bảo sự kế thừa truyền thống của Dược điển Việt Nam, đồng thời cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với quy định tại các Dược điển tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm trên thế giới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here