Tải Ebook Đế Tôn – Thạch Trư – Trạch Trư (PDF, EPUB, MOBI)

82
de-ton

Ebook Đế Tôn

  • Tác giả: Thạch Trư – Trạch Trư
  • Thể Loại : Truyện – Tiểu Thuyết
  • Trang: 15316 trang
  • Định dạng Ebook: PDF, EPUB, MOBI

                             
Download Ebook
Download Ebook

                                Các bạn hãy chọn định dạng để tải về nhé!!!

Giới Thiệu Sách Đế Tôn

Truyện Đế Tôn có sự hài bựa từ những câu cửa miệng của con Điểu Bựa. Cũng như sự nhố nhăng gây họa khắp mọi nơi của thầy trò Tử Xuyên. Đầy đủ tính logic trong tu luyện, không thiếu tình cảm huynh đệ, đồng môn, đồng bào “thiên vô tình thiên cũng diệt”, nhất là Tịch chưởng giáo chịu áp lực của mọi nơi vẫn chống đỡ cho vô vạn đệ tử, lúc môn phái đến hồi tồn vong các bằng hữu đạo hữu từ khắp nơi biết đi chết vẫn đến.

Xem Thêm:

Tính trí mưu đấu trí rất hay, riêng bố trí của Tịch Ứng Tình thật sự là kế trong kế, liên hoàn kế. Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo.

Sách Đế Tôn

Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn! Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục! Đây là một bộ truyện rất hay không thể bỏ qua.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here