Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết và đảm bảo không thu thập bất kì dữ liệu cá nhân nào từ người dùng, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn Khi truy cập trang Web bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin nhằm giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ cũng như trải nghiệm của bạn.

Chính sách này của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp với các qui định hiện tại cũng như giúp chúng tôi cải thiện hơn nữa dịch vụ của mình.

Khi truy cập vào trang web hay bất cứ bài viết nào bạn có quyền đánh giá, bình luận, chia sẻ… Khi đó trang web sẽ yêu cầy bạn một số thông tin cần thiết như địa chỉ email, địa chỉ IP, họ tên và địa chỉ website (nếu có) để giúp chúng tôi gửi thông báo cho bạn khi bình luận của bạn được ban quản trị web duyệt và hiển thị trên bài đăng đó.

Mọi thông tin được đăng tải trên website kimanhblog.com thuộc bản quyền duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các nội dung, hình ảnh được đăng tải, trích dẫn từ website này. Các hướng dẫn, đánh giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là ý kiến cá nhân không mang tính chất khuyến nghị áp dụng trực tiếp, bắt buộc sử dụng… người sử dụng bằng ý chí của mình tuân thủ quy định này và cân nhắc, xem xét áp dụng các hướng dẫn, kỹ thuật đó hay không.

Mọi hoạt động của kimanhblog.com luôn tuân thủ các nguyên tắc, chính sách và pháp luật của nhà nước, không xâm phạm và đe dọa xâm phạm các quy định của pháp luật liên quan đến sự ổn định, an toàn trên internet. Chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc người sử dụng kimanhblog.com để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ, đe dọa hoặc gây đe dọa hoạt động an toàn của cộng đồng internet…